Preventívna mamografia

Preventívne mamografické vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa. Váš gynekológ vás na toto vyšetrenie posiela v správnom intervale, aj keď pri vyšetrení nezistil žiadnu zmenu v prsníkoch a vy sa cítite „zdravá“. Na mamografiu vás ale môže lekár poslať, aj keď sa objaví nejaký nález vo vašich prsníkoch, vtedy hovoríme o diagnostickej mamografii.

Preventívna mamografia

}

Absolvujete ju, hoci nemáte žiadne príznaky ochorenia prsníkov, ale dovŕšili ste 40. rok života.

}

Slúži na vyhľadávanie skorých štádií zhubných nádorov prsníka, prípadne prekanceróz (prednádorových stavov).

}

Vykonáva sa každé dva roky (od 40 do 69 rokov veku). Niektoré ženy však majú odporúčanú mamografiu každý rok pre zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka (ženy, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka z matkinej strany, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, ženy, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu v prechode)

Diagnostická mamografia

U

Na diagnostickú mamografiu vás posiela váš gynekológ po vyšetrení prsníkov, ak ste si nahmatali hrčku alebo máte iné príznaky ochorenia prsníka, ako napr. zmeny na koži, patologická sekrécia (výtok) z bradavky a pod. Vyšetrenie má byť realizované ihneď, bez ohľadu na to, kedy ste boli na preventívnom mamografickom vyšetrení.

U

Vykonáva sa na základe klinickej požiadavky lekára po vyšetrení prsníkov a podpazušia na základe vypísanej žiadanky o mamografické vyšetrenie.

U

Nálezy z tohto vyšetrenia určujú ďalšie špeciálne postupy vo vašej starostlivosti. Rádiológ navrhuje a pomáha menežovať ďalšie doplňujúce vyšetrenia (cielené zväčšené mamografické snímky, sonografia, vyšetrenie mliekovodov kontrastnou látkou, vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie, odobratie vzorky pod ultrazvukovou či mamografickú kontrolu).