Výhody a riziká mamografie

Výhody

N

Mamografia pomáha lekárovi rozpoznať aj malé začiatočné nádory. Vďaka tomu môže lekár ochorenie čo najskôr zachytiť a efektívne liečiť.

N

Mamografia pomáha zachytiť už malé časti abnormálneho tkaniva, ktoré sa môže začať tvoriť v mliečnych žľazách v prsníku. Keď sa tieto malé nálezy odstránia z prsníka dostatočne zavčasu, nepoškodia zdravie ženy.

Riziká

M

Ak je ľudské telo vystavené veľkému množstvu röntgenového žiarenia, vzniká riziko vzniku indukovaného karcinómu (t. j. zhubného nádoru vyvolaného röntgenovým žiarením). Pri bežnej mamografii nie je vaše telo vystavené takému veľkému množstvu žiarenia a výhoda odhalenia aj malého nádoru prevyšuje toto riziko.

M

Niekedy mamografické vyšetrenie môže zobraziť nález, ktorý vyzerá ako pozitívny nález nádoru, aj keď ide iba o planý poplach. V takomto prípade absolvujete ešte doplňujúce vyšetrenia (cielené mamografické alebo sonografické), ktoré vyvrátia prípadný falošne pozitívny nález.

M

Mamografické vyšetrenie sa bežne nevykonáva, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ani negatívne mamografické vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť nehmatného zhubného nádoru (hlavne v prsníkoch, ktoré sú tvorené prevažne hustou mliečnou žľazou). Je dôležité, aby ste absolvovali mamografické vyšetrenie pravidelne a v čase medzi nimi sa samovyšetrovali a pri akejkoľvek zmene navštívili lekára.