O vyšetrení

Ako sa na mamografické vyšetrenie pripraviť?

V deň vyšetrenia sa odporúča nepoužívať kozmetické prípravky do podpazušia a na prsia, lebo môžu skresliť vyhodnocovanie mamogramov. Ak sa mamografia predtým vykonala na inom pracovisku, mamografické snímky si žena zapožičia a prinesie so sebou, aby sa nálezy mohli porovnať a neriešilo sa to, čo sa už diagnostikovalo alebo liečilo. Mamografiu je vhodné vykonať po menštruácii, v prvej polovici cyklu (prsia sú menej napäté a citlivé, vyšetrenie nie jej nepríjemné).

Ako vyšetrenie prebieha?

Žena si odloží odev do pol pása a riadi sa pokynmi rádiologickej asistentky, ktorá vyšetrenie technicky vykoná. Vyšetrenie prebieha v stoji. Každý prsník sa vyšetruje v dvoch rovinách, pričom prsník musí byť fixovaný a stlačený, čo môže vyvolať nepríjemné pocity, ktoré trvajú maximálne 3 sekundy. Správne stlačenie prsníka je podmienkou na zhotovenie mamogramov vysokej kvality s možnosťou zistenia malého ložiska zhubného nádoru (5mm).

Zdravotné riziká a úskalia mamografie

Ani negatívne mamografické vyšetrenie neznamená absolútnu neprítomnosť zhubného nádoru (hlavne v prsníkoch, ktoré sú tvorené prevažne hustou mliečnou žľazou). Preto treba absolvovať mamografické vyšetrenie pravidelne a v intervale medzi nimi nezanedbať ani samovyšetrenie prsníkov, spoznať ich hmatom a pri akejkoľvek zmene navštíviť lekára.

Radiačná záťaž organizmu mamografiou dosiahnutá počas 30 rokov preventívnych vyšetrení v prípade, že sa vyšetrenie vykonáva v správnych časových odstupoch, je bezpečná. Prihliadajúc na preventívne a diagnostické a výhody, ktoré mamografia ponúka u žien po 40. roku, je mamografia tohto času jedinou vhodnou vyšetrovacou zobrazovacou metódou. Pomer rizík vzniku indukovaného karcinómu (t. j. zhubného nádoru vyvolaného röntgenovým žiarením) a možnosti včasného odhalenia potenciálneho rizika hovorí v prospech mamografie. Riziko vyvolania onkologického ochorenia mamografiou je veľmi nízke, rovná sa riziku vzniku rakoviny pľúc pri vyfajčení jednej cigarety.

Prínos mamografie

Preventívnym mamografickým vyšetrením možno zistiť malé, dobre liečiteľné malígne nádory (5 mm), čo znamená prsník zachovávajúci operačný zákrok, pri ktorom sa z prsníka odstraňuje len ložisko zhubného nádoru s okolitým tkanivom a lymfatickými uzlinami z podpazušia a ostatné časti prsníka ostávajú zachované. Ďalej to znamená, že následná liečba je minimalizovaná a vyliečenie takto zistených nádorov je vysoko pravdepodobné. Preto je mamografia aj skríningovou (vyhľadávacou) metódou vo všetkých európskych krajinách. V týchto krajinách bola skríningom znížená úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30-35%.

Princíp činnosti mamografu

Mamograf pracuje na princípe röntgenového žiarenia, ktoré zobrazuje prsnú žľazu v jej celom rozsahu. Zdravé tkanivo bez zmien je homogénne (má pomerne rovnakú hustotu), tkanivo, v ktorom prebiehajú zmeny sa vyznačuje vyššou hustotou. Lekár – rádiológ vyhodnotí snímky a porovná ich s predchádzajúcimi snímkami. Rozhodne, či treba, alebo netreba doplniť ďalšie vyšetrenie, napr. ultrazvukom. Oznamuje výsledok vyšetrenia žene osobne a posiela správu jej lekárovi. Ak je výsledok negatívny, dozvie sa to žena ihneď, alebo najneskôr do 3 dní. Ak treba ďalšie doplňujúce vyšetrenia, zabezpečí žene lekár – rádiológ ďalší menežment.