Skríning

Včasné odhalenie rakoviny prsníka zachraňuje životy. Mamografia je jedinou odporúčanou skríningovou metódou na zistenie včasného štádia rakoviny prsníka.

Spoľahlivosť mamografického vyšetrenia dosahuje až 95 %.

Mamografia sa vykonáva pomocou vysoko citlivého prístroja, ktorý dokáže odhaliť aj drobné ložiská onkologického ochorenia vo včasnom štádiu (5mm a viac), alebo vo včasnom štádiu aj bez metastáz, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a spravidla aj vyliečiteľné. Takéto malé ložiská sa nedajú nahmatať pri samovyšetrení prsníka a nemusia byť viditeľné pri sonografii.

Mamografický skríning

So zvyšujúcim sa vekom sa u žien zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Zdravým ženám bez akýchkoľvek príznakov sa po štyridsiatke preto odporúča mamografické vyšetrenie, ktoré môže každá žena absolvovať raz za dva roky bezplatne. Niektoré ženy však majú odporúčanú mamografiu každý rok, keďže majú zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka (ženy, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka z matkinej strany, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, ženy, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu v prechode).

Karcinóm prsníka je jedným z onkologických ochorení, pre ktoré sa odporúča vykonávať mamografický skríning celej populácie žien vo veku od 40 do 69 rokov. V skríningu sa skríningovou mamografiou zisťujú včasné štádiá onkologických ochorení bez metastáz, včasné štádiá onkologických ochorení s blízkymi metastázami. Ak sa výskyt onkologických ochorení odhalí v skorom štádiu, šanca na úplné vyliečenie je veľmi vysoká. Pravidelné skríningové mamografické vyšetrenie preto výrazne znižuje úmrtnosť na karcinóm prsníka. Včasná detekcia nádorov zároveň prispieva k vysokému počtu prsník zachovávajúcich operačných výkonov, úspešnejšej a menej náročnej liečbe a k vyššej kvalite a dĺžke života pacientiek.

 

Ciele mamografického skríningu:

Plošný skríning je dôležitou súčasťou prevencie populácie, pretože prispieva k:

Včasnému rozpoznaniu zhubných nádorov bez metastáz

Zníženie počtu úmrtí na dôsledky karcinómu prsníka o 30 – 35 % (pri účasti žien 70-75%)

Zlepšeniu kvality života pacientok so zhubným nádorom

Na Slovensku ešte nenáme zavedený mamografický skríning. Existuje len preventívna mamografia pre ženy, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia a na ktorú môže ženu odporučiť gynekológ alebo praktický lekár.

 

Slovenské pracoviská, na ktorých môžete absolvovať mamografický skríning 

Odporúčania Európskej únie na včasné odhalenie rakoviny prsníka:

 • Mamografický skríning sa musí vykonávať v akreditovaných centrách
 • Ženy vo veku 50 – 59 rokov by sa mali na vyšetrenie pozývať (dosiahnuť účasť 70 – 75 % pozvaných žien)
 • Je optimálne podstúpiť vyšetrenie raz za dva roky
 • Technická garancia kvality mamografických prístrojov, použitie kvalitných prístrojov
 • Vyšetrovať za identických – štandardizovaných podmienok
 • Dvojité vyhodnocovanie mamografie dvoma zaškolenými rádiológmi
 • Špeciálne vzdelanie rádiológov a rádiologických asistentov
 • Jedno skríningové pracovisko má zrealizovať a vyhodnotiť aspoň 5 000 vyšetrení ročne
 • Interdisciplinárna spolupráca v tíme v certifikovaných centrách pre diagnostiku a liečbu onkologických ochorení prsníka (tzn. rádiológovia, rádiologickí asistenti, patológovia, chirurgovia, gynekológovia, psychoonkologická sestra, medicínsky fyzik, onkológ, psychológ, psychiater, pacientske organizácie)
 • Dokumentácia výsledkov a monitoring kvality
 • Vytvoriť celoplošný register skríningu rakoviny prsníka a napojiť sa na onkologický register so zberom a ročným vyhodnocovaním údajov
 • Prepojiť organizačné zložky skríningu s nadnárodnými inštitúciami EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) a s EBCN (European Breast Cancer Network)