Sonografia

Sonografia alebo ultrazvuk (skrátene aj USG) je metóda, ktorá využíva vlastnosti ultrazvukového vlnenia na zobrazovanie vnútornej štruktúry prsníkov.

Každá žena vo veku 20-40 rokov by mala absolvovať preventívne sonografické vyšetrenie raz za dva roky v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky. Niektoré ženy však majú odporúčanú sonografiu každý rok pre zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka (ženy, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka z matkinej strany, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, ženy, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu v prechode). Ale ak by sa u vás objavili príznaky ochorenia prsníkov, vyhľadajte lekára a absolvujte vyšetrenie ihneď.

Na sonografické vyšetrenie prsníkov sa nemusíte nijako špeciálne pripravovať. Vyšetrenie vykonáva lekár, väčšinou rádiológ. Obnažíte si hornú polovicu tela tak, aby boli odhalené vaše prsia a oblasť podpazušia. Počas vyšetrenia budete ležať na chrbte na vyšetrovacom lôžku a lekár vás môže poprosiť, aby ste si položili ruky za hlavu. Po uložení na lôžko lekár aplikuje priesvitný gél na oblasť pŕs a jamiek podpazušia. Ten zlepšuje kontakt medzi telom a sonografickou sondou. Podľa pokynov lekára sa potom budete otáčať šikmo doprava alebo doľava, aby sa dali dobre vyšetriť aj vonkajšie časti prsníkov a podpazušie.

Vyšetrenie nie je bolestivé, ale keďže sa vykonáva na citlivej oblasti, môžete cítiť tlak alebo menšie nepohodlie. Sonografické vyšetrenie trvá zväčša menej ako pol hodinu a po jeho dokončení ste schopná vykonávať aktivitu bez obmedzenia.

Výhody USG

N

Bezbolestná metóda bez zásahu do tela

N

Vhodná preventívna metóda pre mladé ženy s hustou žľazou, ako aj pre tehotné a dojčiace matky.

N

Bezpečná metóda bez zdravotných rizík.

N

Pomáha pri diagnostike chorobných zmien, napr. pri hrčke na prsníku alebo inej odchýlke, ktorú si všimol lekár počas vyšetrenia alebo ste si ju mohli nájsť pri samovyšetrení. Sonografia pomáha pri diagnostike hmatateľného nálezu, napr. hrčky, ale aj nehmatateľného nálezu, napr. pri bolesti prsníkov.

N

V odôvodnených prípadoch sa tiež používa ako doplnok mamografického vyšetrenia.

Nevýhody a limity USG

M

Obmedzená diagnostická presnosť pri objemných a tukovo prestavaných prsníkoch.

M

Nemusí byť účinná pri odlíšení medzi tuhým a tekutinou vyplneným ložiskom, hlavne pri drobných a hlbšie uložených zmenách v prsníkoch.

M

Nezistí drobné odchýlky a podozrivé ložiská, ktoré je schopná znázorniť mamografia.