Liečba

Podľa toho, o aký typ rakoviny prsníka ide a v akom štádiu sa ochorenie nachádza, sa vyberá aj spôsob liečby.

Chirurgia

Chirurgická liečba znamená, že sa kompletne odstráni zhubný nádor. Rozsah zákroku je závislý od štádia choroby a od veľkosti a polohy nádoru v prsníku. Typy chirurgických výkonov možno rozdeliť na dve veľké skupiny: operácie zachovávajúce prsník a mastektómiu. Pri operácii zachovávajúcej prsník sa neodstráni celý prsník, iba nádor, ktorý v ňom bol. Takýto typ operácie sa najčastejšie robí, keď je nádor menší a ochorenie je v 1. alebo 2. štádiu. Naopak pri mastektómii sa odstráni cely prsník a je určená na zhubné nádory, ktoré majú v prsníku viac väčších centier, veľké nádory za prsnou bradavkou a veľké nádory.

Chemoterapia

Chemoterapia znamená (v prípade rakoviny prsníka) používanie liekov, ktoré bojujú proti nádorom (cytostatiká). Tieto lieky pomáhajú ničiť rakovinové bunky, ktoré sa rýchlo delia, teda rastú. Nevýhodou je, že tieto lieky pôsobia aj na zdravé bunky, čo vyvoláva nepríjemné vedľajšie reakcie. Chemoterapia pomáha pri zmiernení príznakov alebo aj pri celkovom vyliečení. Cytostatík je niekoľko druhov a s rôznymi účinkami, často sa kombinujú medzi sebou, alebo sa kombinujú aj s inou liečbou (chirurgia, rádioterapia, hormonálna terapia). Spôsoby podávania cytostatík sú rôzne, podávajú sa vo forme tabletiek aj priamo do krvného obehu a dávkovanie sa spresňuje počas liečby.

Rádioterapia

Po operácii, keď sa prsník neodstránil, musí takmer vždy nasledovať rádioterapia tohto prsníka. Po radikálnej operácii sa individuálne zisťuje, či je radiačná terapia potrebná. Využívajú sa pritom prognostické faktory, ako napr. tumory väčšie než 5 cm a infiltrácia prsného svalu. Rádioterapia znižuje riziko návratu nádorových buniek. Rozsah ožiarenia závisí od typu nádoru, postihnutia lymfatických uzlín a pod.