Ako to funguje

Mamografia sa vykonáva na röntgenovom prístroji, ktorý sa nazýva mamograf. Je to lekárske diagnostické zariadenie, ktoré slúži na prevenciu a diagnostiku ochorení prsníkov.

Zobrazovanie röntgenovým lúčom zahŕňa vystavenie časti tela malej dávke ionizujúceho žiarenia, aby sa mohli vytvoriť obrazy vnútorných štruktúr prsníka. Mamograf funguje na princípe röntgenu. Je to vysoko citlivý prístroj, ktorý dokáže odhaliť aj ložiská ochorenia v predklinickom štádiu. Tie si neviete nahmatať pri samovyšetrení a nemusia byť viditeľné ani pri sonografii. Ide preto o jedinú metódu, ktorá dokáže zachytiť rakovinu prsníka v štádiu, v ktorom sa dá úspešne liečiť.

Toto sú tri najnovšie postupy v oblasti mamografie:

U

Digitálna mamografia

Digitálna mamografia je mamografický systém, v ktorom je röntgenový film nahradený elektronikou. Tá premieňa röntgenové lúče na mamografické snímky prsníka. Tieto systémy sa podobajú systémom v digitálnych fotoaparátoch a sú také účinné, že vďaka nim vieme získať lepšie obrázky s nižšou radiačnou dávkou. Takto získané snímky prsníka sa prenesú do počítača na lekárske, rádiologické posúdenie a na dlhodobé archivovanie. Skúsenosť pacienta počas digitálnej mamografie je podobná ako pri bežnej mamografii.

Počítačové detekčné systémy

Počítačové detekčné systémy vyhľadávajú prostredníctvom digitalizovaných mamografických obrázkov nezvyčajné oblasti s prílišnou hustotou, hmotou alebo kalcifikáciou (ukladaním vápnika do tkanív), ktoré môžu naznačovať prítomnosť rakoviny. Počítačové detekčné systémy upozornia na tieto oblasti a varujú lekára, aby starostlivo posúdil túto oblasť.

Počítačové detekčné systémy

Počítačové detekčné systémy vyhľadávajú prostredníctvom digitalizovaných mamografických obrázkov nezvyčajné oblasti s prílišnou hustotou, hmotou alebo kalcifikáciou (ukladaním vápnika do tkanív), ktoré môžu naznačovať prítomnosť rakoviny. Počítačové detekčné systémy upozornia na tieto oblasti a varujú lekára, aby starostlivo posúdil túto oblasť.