Prevencia a diagnostika

Prevencia ochorenia

Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle najčastejšie diagnostikovanou nádorovou chorobou a zároveň najčastejšou príčinou úmrtia žien na rakovinu.

Celosvetovo sa ročne objaví asi 1,6 milióna nových prípadov s úmrtnosťou asi 520 000 žien ročne. Rakovinou prsníka ochorie počas života každá desiata žena. Rizikovými faktormi sú vek, genetické predispozície, hormonálne faktory či nevhodný životný štýl.

Vo včasnej fáze sa rakovina prsníka vyskytuje u žien bez akýchkoľvek príznakov, v neskorších štádiách sa niektoré príznaky (vťahovanie bradavky, zmena kože, hmatná hrčka…) objavujú. Preto je dôležité, aby žena poznala svoj prsník a podrobne a pravidelne sledovala, či sa nevyskytli akékoľvek zmeny, ktoré je treba čo najskôr konzultovať s lekárom.

Pre prevenciu je dôležité:

Samovyšetrenie

Vykonávať pravidelné samovyšetrenie prsníkov (každá žena nad 20 rokov minimálne raz za mesiac po menzese a pozorne si všímať zmeny na prsníkoch a v prípade zistenia zmien vyhľadať lekára – gynekológa alebo praktického lekára)

Preventívna sonografia

Ženy vo veku 20-40 rokov majú nárok na preventívne sonografické vyšetrenie každé 2 roky, ženy so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prsníka každý rok

Preventívna mamografia

Pravidelne chodiť na preventívnu mamografiu každé 2 roky (ženy vo veku 40-69 rokov).

Niektoré ženy však majú odporúčanú mamografiu každý rok pre zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka (ženy, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka z matkinej strany, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, ženy, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu v prechode)

Samovyšetrenie

Samovyšetrenie je vyšetrenie prsníkov, ktoré si dokážete spraviť samy. Dokážete vďaka nemu odhaliť viditeľné alebo hmatateľné zmeny na našich prsníkoch a v prípade potreby vyhľadať lekára.

Sonografia

Každá žena vo veku 20-40 rokov by mala absolvovať preventívne sonografické vyšetrenie raz za dva roky v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky.