Mýty a fakty o mamografii

Na internete kolujú mnohé fámy o škodlivosti mamografie, no žiadna nie je podložená relevantnou štúdiou. Bojíte sa mamografického vyšetrenie? Prečítajte si najčastejšie mýty a dozviete sa všetko, čo ste o mamografii potrebovali vedieť.

Mamografický skríning je zbytočný

Skríning rakoviny prsníka (mamografický skríning) je celoplošné vyšetrenie populácie žien bez akýchkoľvek príznakov onkologického ochorenia za účelom detekcie nádorového ochorenia vo včasnom štádiu. Cieľom kvalitného celoplošného skríningu rakoviny prsníka je včasné rozpoznanie karcinómov prsníka v neinvazívnom alebo včasne invazívnom štádu bez metastáz. Účasť 70-75% na skríning pozvaných žien znižuje mortalitu na rakovinu prsníka o 30-35% spolu so zlepšením životných podmienok žien s rakovinou prsníka pomocou efektívnejších terapeutických postupov.

Výsledky skríningov v Európe dokazujú, že pravidelný skríning zachraňuje život stále viac ženám. Napríklad v Českej republike poklesla úmrtnosť na rakovinu prsníka v priebehu 12 rokov trvajúceho skríningu o 30%.

Pozri aj Mamografický skríning

Mamografia je bolestivá a škodlivá

Na prvý pohľad môže mamografické vyšetrenie vyzerať bolestivo. Stlačenie prsníka je tesné, aby prsná žľaza bola čo najpresnejšie znázornená a radiačná záťaž bola čo najnižšia.Stlačenie trvá maximálne 3 sekundy a mnohé ženy nemajú s ním žiadne problémy. Prsná žľaza je voči takémuto tlaku odolná, je totiž prispôsobená na zvládnutie väčšej záťaže – napríklad počas tehotenstva alebo dojčenia.

Sonografia je rovnako spoľahlivá a bezpečnejšia ako mamografia

Sonografia je diagnostická metóda založená na princípe ultrazvuku. Odporúča sa ako vhodné vyšetrenie žien do 40 rokov, vhodné je, aby bola žena v prvej polovici cyklu, kedy sú prsníky volnejšie a menej citlivé. Ultrazvukom je možné vyšetrovať počas tehotenstva či dojčenia.

Mamografia sa robí špeciálnym prístrojom, ktorý využíva oveľa vyššie rozlíšenie vďaka röntgenovému žiareniu. Je preto veľmi citlivým nástrojom, ktorý môže odhaliť aj malé ložiská zhubných nádorov vo včasnom štádiu, teda také, ktoré sa nedajú nahmatať pri samovyšetrení a nie sú viditeľné ani na sonografe. Mamografia je preto jedinou metódou, ktorá dokáže včas odhaliť karcinóm prsníka v včasnom štádiu a bez metastáz.

Pozri aj Prevencia a diagnostika

Pri mamografii žena podstupuje dávku žiarenia, čo zvyšuje riziko karcinómu

Radiačné žiarenie, ktoré sa uvoľňuje pri mamografii, je veľmi malé a niekoľkonásobne nižšie, než je jeho dávka pri bežnom RTG alebo CT vyšetrení. Pozitíva mamografického vyšetrenia predčia potenciálny risk radiačného žiarenia. Avšak je potrebné navštíviť preverené, kontrolované mamografické pracovisko, ktoré má kvalitný mamografický prístroj.

Moje mamografické vyšetrenie pred dvoma rokmi bolo negatívne, takže už ho nemusím absolvovať opäť

Mamografia slúži ako prevencia, pomáha odhaliť prípadné ochorenie včas. Dobrý výsledok z predchádzajúceho vyšetrenia je dobrá správa, ale negarantuje, že sa takýto dobrý výsledok bude opakovať vždy. Z hľadiska prevencie je ideálne absolvovať mamografické vyšetrenie každé 2 roky. Niektoré ženy však majú odporúčanú mamografiu každý rok (ženy, ktoré majú v rodine rakovinu prsníka z matkinej strany, ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, ženy, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu v prechode).

Môj lekár ma na mamografiu neodporučil, teda nemusím ísť na vyšetrenie

Preventívne mamografické vyšetrenie sa odporúča absolvovať každej žene, ktorá má 40 rokov a viac. Aj keď vám ho lekár nepripomenie, máte na vyšetrenie právo a môže vám pomôcť, preto oň žiadajte. Toto vyšetrenie je zo zákona plne hradené zdravotnou poisťovňou.