Druhy rakoviny prsníka

Ak si žena alebo jej lekár nahmatá hrčku, prípadne sa ukáže iný neobvyklý nález, je nutné vykonať súbor vyšetrení. Tieto vyšetrenia môžu ukázať, či ide o nezhubný, alebo zhubný nádor.

Nezhubný nález sa tiež nazýva benígny. V tom prípade lekár síce niečo v prsníku objavil, ale nejde o nebezpečné tkanivo ani nádor. Môže ísť napríklad o cystu, čo je dutina vyplnená tekutým obsahom, alebo o hrčku tukového väziva (fibroadenom). Benígnych nádorov sa nemusíte obávať, nešíria sa do iných častí tela a nezakladajú metastázy, preto neohrozujú zdravie.

Zhubný nález sa nazýva malígny. V takom prípade ide o útvary s abnormálnym rastom buniek s potenciálom rásť alebo sa šíriť do iných častí tela, inak povedané, ide o ložisko rakoviny.

Rakovina prsníka môže začať v rôznych oblastiach prsníka – v kanáloch, lobulách alebo v niektorých prípadoch v tkanive medzi nimi. Najrozšírenejšími typmi rakoviny prsníka sú karcinóm prsníka, v ktorom nádorové bunky vznikajú zo žľazového tkaniva, a sarkóm prsníka, ktorý vzniká zo spojivového tkaniva prsnej žľazy. (+Ilustračné obrázky oboch typov ochorení, ideálne ilustrované.)